首页 彩票联盟-高频彩票联盟_彩票联盟平台彩票联盟 | Itron

×

COVID-19 - Jesteśmy w tym razem

Itron umożliwia bezpieczne, niezawodne dostarczanie energii i wody - i robi wszystko w swojej mocy, aby chronić pracowników, klientów i społeczeństwo.

Kto jest naszym Klientem

Połączenie doświadczenia i innowacji w celu osiągnięcia wyników.

Nasza sprawdzona oferta inteligentnych sieci, oprogramowania, usług, liczników i czujników pomaga naszym klientom lepiej zarządzać energią i wodą.

Usprawnienie szeregu usług komunalnych w Mieście Świateł

Miasto Świateł posiada obejmującą całą metropolię sieć komunikacyjną, łączącą poprzez kontrolery skrzynkowe ponad 200 000 świateł ulicznych i drogowych w całym mieście.

Cel — zmniejszenie zużycia energii przez oświetlenie publiczne o 30% w ciągu 10 lat.

Poprawa niezawodności i wydajności

Program inteligentnych sieci energetycznych umożliwia zwiększenie efektywności, a uzyskane w ten sposób oszczędności obniżają naszym klientom koszty dystrybucji energii elektrycznej.

Redukcja czasu trwania przerw w dostawach prądu o 48%

Bardziej Inteligentne Zarządzanie Zaopatrzeniem w Wodę

“Dramatycznie” niska efektywność odczytu — zmuszająca do szacowania zastępującego dokładne odczyty połowy z 22 000 wodomierzy — skłoniła do wdrożenia systemu AMI i do usprawnienia procesów analitycznych. Wskaźniki odczytu wzrosły, umożliwiając miastu Bismarck wykrywanie wycieków oraz strat i zapobieganie im.

Efektywność odczytu wzrosła do 99,98%.

Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez wykrywanie metanu

Te detektory mogą pomóc uratować życie dzięki inteligentnej technologii bezpośredniej komunikacji z domu klienta z naszym oddziałem ratunkowym.

Pierwszy zespół pogotowia pojawia się na miejscu w ciągu 30 minut.

Jak pomagamy

Opracowaliśmy ofertę inteligentnych, bazowych sieci z podłączonymi urządzeniami końcowymi, obejmującą zaawansowane usługi, które otwierają naszym klientom nowe perspektywy w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności infrastruktury i obsługi klientów końcowych.

Nasze rozwiązania umożliwiają klientom:

彩票联盟SafeEnergy

Tworzenie bezpiecznych, niezawodnych i odpornych systemów energetycznych zaopatrzenia w wodę.

彩票联盟NaturalDisasters

Szybką odbudowę po klęskach żywiołowych i skuteczne zarządzanie zasobami.

彩票联盟Personalized彩票联盟

Dostarczanie zaawansowanych, dedykowanych usług po niższych cenach.

彩票联盟SmartNetwork

Budowę inteligentnej sieci zapewniającej świadczenie różnego rodzaju usług przez kolejne dekady.

Dlaczego to robimy

Tworzymy świat wielkich możliwości.

彩票联盟3w2

Odkryj Edukację

Nawiązaliśmy współpracę, aby stworzyć program edukacyjny i wirtualne wycieczki zachęcające gimnazjalistów do zbadania związku między wodą i energią — wszystko przez pryzmat ochrony zasobów naturalnych.

彩票联盟3w1

Power Over Energy

Power Over Energy to inicjatywa poznawania zagadnień energetycznych, skupiająca się na edukacji, wzmacniająca i motywująca nas do podejmowania mądrych decyzji dotyczących sposobu korzystania z energii elektrycznej.

彩票联盟Resourcefulness_Report_down_power

Raport Zarządzania Zasobami 2018

Badając preferencje kierownictwa przedsiębiorstw użyteczności publicznej i świadomych konsumentów, sprawdzamy, w jakim obszarze obie strony są gotowe do współdziałania w dążeniu do lepszej wydajności, efektywności i zrównoważonego rozwoju.

Gdzie można nas zobaczyć

Tydzień usług komunalnych Itron

Weź udział w najważniejszej w branży konferencji ukierunkowanej na klientów, w której branżowi liderzy, wizjonerzy technologiczni i przedstawiciele firm o podobnym profilu omawiają wyzwania i możliwości stojące przed dzisiejszymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej i inteligentnymi miastami.

Dowiedz się więcej

What's New

Explore our featured content.

Itron Takes Steps to Address COVID-19

Read More

2019 Gartner Visionary Managed IoT Connectivity 彩票联盟 MQ

View report

Itron CEO’s Industry Predictions

Read More

Itron Corporate Overview Video

Watch video
Twoje biuro regionalne
Itron Polska Sp. z o.o.
ul. T. Romanowicza 6
30-702 Kraków
Polska
Więcej biur

彩票联盟poland
Kontakt
Woda i Energia Cieplna — wew. 2
Gaz — wew. 3
Elektryczność — wew. 4
Fax: +48 12 257 10 25
Tel: +48 257 10 27 - 29
Woda i Energia Cieplna — wodaicieplo@itron.pl
Elektryczność — elektryka@itron.pl
Gaz — gaz@itron.pl

Want to learn how we can help you be more resourceful? Contact us today.